Den offisielle distributøren

av Chef Works og Giblor's i Norge.

Bestilling og leveringstid av Chef Works produkter

 

 • Minste bestilling er 20 plagg.
 • Logo og navn brodering er tilgjengelig.
 • Leveringstid er 2-3 uker.
 • Vi bruker Posten/Bring for å sende bestillinger innen Norge.
 • Betalingsform er faktura.
 • Vi selger dessverre ikke klær på nettsiden vår.
 • Ta gjerne kontakt med oss for å legge inn en bestilling.

PARTNER OF THE BEST

RESTAURANTS IN THE WORLD

      Bestilling og leveringstid av Giblor's produkter

 

 • Minste bestilling er 20 plagg. Vi tar også imot mindre bestillinger av Giblor's klær men da kommer et lite ekstra gebyr i tillegg.
 • Logo og navn brodering er tilgjengelig for større ordrer (fra 100 plagg).
 • Leveringstid er 1-2 uker.
 • Vi bruker Posten/Bring for å sende bestillinger innen Norge.
 • Betalingsform er faktura.
 • Vi selger dessverre ikke klær på nettsiden vår.
 • Ta gjerne kontakt med oss for å legge inn en bestilling.

OM OSS

 

Scorza Kokketøy er den offisielle distributøren av Chef Works i Norge, startet av kjøkkensjef Marcos Scorza i 2011. Firmaet er i stadig vekst og fra 2016 representerer også et italiensk merke som heter Giblor's. Scorza Kokketøy leverer kvalitetsklær til både kjøkken, restauranter og hoteller.

 

Chef Works er et merke fra USA anerkjent i hele verden. Kokke- og restaurant klærne, som både er profesjonelt designet og av topp kvalitet skiller seg ut fra mengden. Klærne er både tøffe, komfortable og slitesterke til en konkurransemessig pris.

 

Giblor's er italiensk, og svar på utmerket design og mote i HoReCa bransjen. Giblor's brukes av  Massimo Bottura, Antonio Cannavacciuolo og andre store italienske kjøkkensjefer med stil i hverdagen.

 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om våre produkter og bestilling.

 

 

Generelle henvendelser

Elena Khalturina

E-post: scorza.kokketoy@yahoo.no

Telefon: + 47 909 17 398

 

 

er node --> ="clearfix colelem" id="pu5899"> pacer" d

SE KATA="cl6" dat al" vg -62-3">&n al"lp> < s="browser_wAg ra -caarfixCel cletørckground rounded-ccolelem placehol).<329"> x.a-ic#ent"le-src=4refarem grp:U82:U991ontent-g"U18636" dat" srle-src="imag_frame">

SE KATA62-3">&n sr vg HOME holdle --> stable region-id="editable-static-tag-U27937-BP_ si8" temlate="index.html" data-type="html" data-ice-options="disableImageResize,link,clickable,txtStylele-src=Size shared_content" x.a-ic#s" data-content-g4refarem grp:U82:U1="ile-src="imag3">

SE KATA62-3">&n 8" vg CHEF> K

stable region-id="editable-static-tag-U27937-BP_ si9nity"late="index.html" data-type="html" data-ice-options="disableImageResize,link,clickable,txtStylele-src=Size shared_content" x.a-ic#data-content-g4refarem grp:U82:U416use-src="imag3">

SE KATA62-3">&n 9nivg GIBLOR'

stable region-id="editable-static-tag-U27937-BP_ ).<" temlate="index.html" data-type="html" data-ice-options="disableImageResize,link,clickable,txtStyle cuseBGSize shared_content" x.a-ic#ata-content-g4refarem grp:U82:U6"imag-src="imag3">

SE KATA62-3">&n).<"

stable region-id="editable-static-tag-U27937-BP_ 101nity"late="index.html" data-type="html" data-ice-options="disableImageResize,link,clickable,txtStylele-src=Size shared_content" x.a-ic#data-content-g4refarem grp:U82:U84imag-src="imag3">

SE KATA62-3">&n101ni s

sholdle --> class
="clearfix Widget clearfix HeroFillFrame grpelem temp_no_id" data-orig-id="pu5904">
class="clearfix colelem" id="pu3508">esponsiv esponsiv er node -->
s="browser_width grpelem id="pu12509">content" <
e=-src=er" data-ple_contttent"> e=-src=er" data-ple_contttent">
>
> _page">
s sr
clas
ass="clearfix" igrpelem placeholdd" data-orig-id="u5899">
>- group -->
iv classs="museBGSizground clearfix glearfix er" data-placeholder-for="u12509_conontent"> clasas
cle&&c.getPropaceyValue(b)||e&&c[b]||""}if(docuKlt.docuKltltuKlt.cssiltStyle)re> c(c=a.cssiltStyle)&&c[b]||a.style&&a.style[b]||"";re> c""},a=funct-ca(a){if(a.match(/^gro/))re> cla=a.erer" d(/\s+/g,"").match(/([\d\,]+)/gi)[0].spe t(","),(parseInt(a[0])<<16)+(parseInt(a[1])<<8)+parseInt(a[2]);if(a.match(/^\#/))re> clparseInt(a.subr i(1), 16);re> cl0},g=funct-ca(g){_co(tmerf=docuKlt.getltuKltsByTagName("link"),h=0;hChild(f);fco(h=0;hCmpor"));k!=0||l!=0?(MU18.ttutil.required.spe d(h,1)," p>efined"!=_fraof b[i]&&(k!=b[i]>>>24||l!=(b[i]&16777215))&&MU18.ttutil.outOfDite.push(i)):h++;f.mp_noName="pacs-ca";t" id;case "js":h++;t" id;>efault:throweErrco("Unsuppg s hvfidel_fra: "+l);}}d?d().jquery!="1.8.3"&&MU18.ttutil.outOfDite.push("jquery-1.8.3.sti.js"):MU18.ttutil.required.push("jquery-1.8.3.sti.js"); f.parltNspa.ermr="Child(f);if(MU18.ttutil.outOfDite.turgth||MU18.ttutil.required.turgth)farSnt"vfides re th ra rpac mayng.esttur see oin rarect. Clear. Gth co cas" ore try agati. If th reltb47mdeacs-sts please uid=act websa geauthor.",g&&MU18.ttutil.outOfDite.turgth&&(f+="\nOngdof -ida: "+MU18.ttutil.outOfDite.join(",")),g&&MU18.ttutil.required.turgth&&(f+="\nMttur s: "+MU18.ttutil.required.join(",")),at ft(f)};locat-ca&&locat-ca.search&&locat-ca.search.match&&locat-ca.search.match(/mU18_debug/gi)?utiTimeout(funct-ca(){g(!0)},5E3):g()}}; tmermU18_init=funct-ca(){require.uidfig({baseUrl:""});require(["jquery","mU18urdas","what-nput","jquery.mU18polyfidl.bgsize","jquery.watch","webelt","mU18wpu22487"><","jquery.mU18r="reay","touchswpe","mU18wp="sclosure","jquery.mU18e breakpoi"],funct-ca(d){tmer$ = d;$(docuKlt).erady(funct-ca(){try{ w dow.MU18.ttutil.s" ck($);/* dy */ MU18.Urdas.tGibl om orzkupToFixBGth coProb47msPreIn t();/* dy */ MU18.Urdas.er pHfrarlinks(true);/* dy */ MU18.Urdas.e bizeH0" al('.idth grpelem ');/* e bizet60" da */ MU18.Urdas.requil Aonmat-caFrame(funct-ca() { $(' dy').addCp_no('initiærzed'); });/* mrzk dy asoinitiærzed */ MU18.Urdas.fullP ('#- co');/* ).<%t60" da - co */ MU18.Urdas.initearfix('#u22487">